Τάπετο μπάνιου με χαλάκι ειδικά προσαρμοσμένο για τη λεκάνη (σετ - Χτυπήστε την εικόνα για να κλείσετε